“Parafras – Ordet kan användas om en vidareutveckling av ett konstverk, musikstycke eller filmklipp och kan då liknas vid det modernare ordet remix.”
Nanna Leth, på Kulturhuset Dieselverkstaden bjöd in mig att välja ut bilder från Nackas kulturhistoriska arkiv och rekonstruera dessa till nutid.

Close Menu