Stockholms Stjärnor

Stockholms stjarnor collage s

Syftet är att synliggöra människorna som kämpar för att liv ska
räddas i dessa tider av oro. Samtidigt publicerar vi bilder löpande
via sociala medier där människor runt om i landet kan vara med och
följa. Vi vill få inblick i vad det innebär att arbeta i kristid och
fånga människan bakom visiren.
Vi är noggranna med att vi bara tar bilder och inte berättar, det kan
bara individerna själva göra.

Anna Ekros och Nadja Ekman
Annaekros.com

https://www.instagram.com/stockholmsstjarnor/